Zarządzanie

organizacjami, operacyjne, zasobami ludzkimi

„Bo każdy szafarz zda sprawę ze swojego szafarstwa”.

W zarządzaniu podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia chodzi o skuteczność, czyli o sprawne podejmowanie właściwych decyzji.

BUSINESS
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

BFMA od wielu lat specjalizuje się zarówno w zarządzaniu bezpośrednim poprzez udział w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów jak również w praktycznym doradztwie w zarządzaniu organizacją umożliwiającym sprawne podejmowanie właściwych decyzji.

pexels-photo-201187
zasoby ludzkie
BUSINESS
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

BFMA posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w tym wielostopniowymi strukturami i organizacjami. W ramach zarządzania lub doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi wdrażamy również autorskie programy i cykle szkoleniowe prowadzące do rozwoju osobistego pracowników i skutkujące także zwiększeniem jakości i efektywności wykonywanej przez nich pracy.

BUSINESS
ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

W związku z kilkunastoletnim doświadczeniem BFMA oferuje szytą na miarę usługę zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem oraz doradztwa w tym obszarze, przeznaczoną przede wszystkim dla kancelarii prawnych jak również do podmiotów szeroko rozumianego sektora finansowego, w szczególności wszelkich podmiotów związanych z branżą dochodzenia należności, w tym firm windykacyjnych oraz funduszy sekurytyzacyjnych.

business-plan-image
to top button