Wsparcie windykacji

O windykacji wiemy wszystko

O windykacji wiemy wszystko. Najlepiej czujemy się tam gdzie kończy się Twoja wiedza i doświadczenie.

Jako były współwłaściciel największej w tamtym czasie w Polsce kancelarii prawniczej specjalizującej się w dochodzeniu należności na drodze sądowej i egzekucyjnej oraz jako autor wielu nowatorskich modeli i rozwiązań tworzących, a później usprawniających rynek windykacji sądowej i egzekucyjnej w Polsce, wraz unikatowym z zespołem dedykowanych ekspertów, wzmacniam, wyposażam i zabezpieczam podmioty zajmujące się windykacją należności w następujących obszarach:

Budowa optymalnej struktury organizacji i alokacja zasobów

Budowa strategii i planów windykacji

Przegląd istniejących procesów sądowych oraz egzekucyjnych – ich optymalizacja operacyjna, jakościowa oraz kosztowa

Budowa nowych procesów zwiększających efektywność windykacji sądowej i egzekucyjnej (skrócenie czasów, wzrost przychodów, redukcja ponoszonych kosztów)

Budowa unikatowych narzędzi analitycznych (m.in.: rankingi sądów, rankingi komorników) oraz systemów raportowych i scoringowych zmierzających do wzrostu efektywności windykacji sądowej i egzekucyjnej

Tworzenie wycen portfeli wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych – wielowariantowe estymacje przepływów pieniężnych w zakresie przychodów oraz kosztów

Zakładanie i prowadzenie funduszy sekurytyzacyjnych oraz serwisowanie zakupionych portfeli

Wdrażanie narzędzi i rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności pracy poprzez redukcję ponoszonych w toku windykacji sądowej i egzekucyjnej kosztów operacyjnych

Optymalizacja istniejącego produktu windykacji sądowej i egzekucyjnej na zlecenie dedykowanego dla wierzycieli masowych powodująca wzrost pozycjonowania w rankingach oraz wzrost rentowności obsługi

Zwiększenie konkurencyjności oferty windykacji sądowej i egzekucyjnej na zlecenie dedykowanej dla wierzycieli masowych w wyniku redukcji ponoszonych kosztów i usprawnienia procesów

to top button