Polityka Prywatności

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Michał Korgol prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bona Fide Michał Korgol z siedzibą w Strzeniówce: ul. Kazimierzowska 16, 05-830 Nadarzyn („Administrator”):
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów IT.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie;
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będę wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

 

to top button